تبلیغات
گروه مهندسی پزشکی شیراز - یازدهمین نمایشگاه بین المللی دوسالانه تجهیزات پزشكی، بیمارستانی، دندانپزشكی، صنایع دارویی
یازدهمین نمایشگاه بین المللی دوسالانه تجهیزات پزشكی، بیمارستانی، دندانپزشكی، صنایع دارویی به همراه نهمین نمایشگاه بین المللی دوسالانه تجهیزات آزمایشگاهی در تاریخ 9 الی 12 مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی شیراز برگزار می گردد.
http://darman.sums.ac.ir/medical_equipment/images/medicalequipment/pic/namayeshgah.jpg


 انجمن مهندسی پزشکی و مخترعین دانشگاه  نیز در غرفه ی مهندسی پزشکی پیام نور شیراز در نمایشگاه حضور دارند
طبقه بندی: تجهیزات پزشکی،  فراخوان،  انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور،  دانشگاه پیام نور، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 مهر 1392 توسط علیرضا حسنی