تبلیغات
گروه مهندسی پزشکی شیراز - جناب دکتر مرادیان

 

معلم عزیزم :

 تو را میستایم به تو که هرآنچه یادم دادی از قلبت بود نه از کتابم. روزت مبارک


معلم عزیزم :
 
 زنده بودن را مدیون پدر و مادرم هستم و درست زندگی کردن را مدیون تو. روزت مبارک

معلم عزیزم :
 
مهربانی و دانش را یکجا از یک نفر آموختم و آن کسی نبود جز تو. روزت مبارک

خداوند زندگی کردن را به من هدیه داد و تو خوب زندگی کردن را و تا ابد دوستت دارم. روزت مبارک

من خود پای رفتن داشتم و تو راه رفتن را به من آموختی
         
                   من خود اندیشه پرواز داشتم و تو بال پرواز به من بخشیدی

ایستادن و راه رفتن را مادرم یادم داد، دویدن و بالا رفتن را خود آموختم و پرواز را تو یادم دادی .
 
  
                                                     معلم عزیزم روزت مبارک

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 توسط علیرضا حسنی