تبلیغات
گروه مهندسی پزشکی شیراز - تاریخ وساعت برگزاری امتحان كتبی آزمایشگاه فیزیك
 

امتحان كتبی آزمایشگاه فیزیك یك (مكانیك)كلیه گروههادر روز پنج شنبه مورخ18/3/91در ساعت 8-10صبح برگزار می گردد.(مهندسی پزشكی بیو مكانیك)

امتحان كتبی آزمایشگاه فیزیك دو (الكتریسته)كلیه گروههادر روز پنج شنبه مورخ18/3/91در ساعت12-10صبح برگزار می گردد.(مهندسی پزشكی بالینی)

 

محل برگزاری امتحان : ساختمان قلم

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 اردیبهشت 1391 توسط زهرا دلفریبیان