تبلیغات
گروه مهندسی پزشکی شیراز - شعری از پابلونرودا

به آرامی آغاز به مردن میکنی           

اگر سفر نکنی

اگر کتاب نخوانی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خود قدر دانی نکنی

به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر برده ی عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

اگر روزمرگی را تغییر ندهی

اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

تو به ارامی اغاز به مردن میکنی

اگر از شور و حرارت

از احساسات سرکش

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وای دارن

 و ضربان قلبت را تند تر کنند

دوری کنی

تو به ارامی آغاز به مردن میکنی

اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی

آن را عوض نکنی

اگر برای مطمئن در نا مطمئن خطر نکنی

اگر ورای رویاها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی

که حداقل یک بار در تمام زندگیت

ورای مصلحت اندیشی بروی

امروز زندگی را آغاز کن

امروز مخاطره کن

نگذار که با آرامی بمیری

شادی را فراموش نکن

 

 پابلونرودا         ترجمه ی احمد شاملو

نوشته شده در تاریخ شنبه 13 خرداد 1391 توسط علیرضا حسنی