تبلیغات
گروه مهندسی پزشکی شیراز - کلاس تشریح

به همت انجمن علمی گروه مهندسی پزشکی برای دانشجویان سال اول این رشته در دانشگاه پیام نور شیراز کلاس عملی تشریح موش آزمایشگاهی برگزار گردید .

دانشجویان رشته مهندسی پزشکی تحت سرپرستی دکتر مرادیان در سالن تشریح آزمایشگاه دانشگاه پیام نورحاضر گردیده و برای اولین بار در دوره ی تحصیلی خود با عمل تشریح یک موجود زنده آشنا شدند.
دکتر مرادیان ضمن تشریح این حیوان نکات ارزشمند بدن موش را برای دانشجویان این رشته ذکر و به طور زنده و عملی اعضاء و جوارح این موجود را به ترتیب اهمیت حیاتی به دانشجویان معرفی نمود و عملکرد هریک از اندام ها را توضیح داد.
دکتر مرادیان ضمن عمل تشریح عنوان کردند : موش یکی از کوچکترین پستاندارن موجود روی خشکی می باشد و اعضای داخلی بدن تمام پستانداران مشابه یکدیگر می باشند و از لحاظ کارکردهای زیستی وظایف مشابهی را دنبال میکنند.
آقای احمد پور نیز در این جلسه یادآور شد هر آنچه را که امروز مشاهده می کنید در سایز بزرگتر در بدن انسان ها نیز موجود می باشد و امیدوارم این عمل تشریح باعث بالا بردن سطح معمولات شما در رابطه با عملکرد اندام ها و عضوهای داخل حفره شکم و قفسه سینه شده باشد.

 

 

به همت انجمن علمی گروه مهندسی پزشکی برای دانشجویان سال اول این رشته در دانشگاه پیام نور شیراز کلاس عملی تشریح موش آزمایشگاهی برگزار گردید

دانشجویان رشته مهندسی پزشکی تحت سرپرستی دکتر مرادیان در سالن تشریح آزمایشگاه دانشگاه پیام نورحاضر گردیده و برای اولین بار در دوره ی تحصیلی خود با عمل تشریح یک موجود زنده آشنا شدند.
دکتر مرادیان ضمن تشریح این حیوان نکات ارزشمند بدن موش را برای دانشجویان این رشته ذکر و به طور زنده و عملی اعضاء و جوارح این موجود را به ترتیب اهمیت حیاتی به دانشجویان معرفی نمود و عملکرد هریک از اندام ها را توضیح داد.
دکتر مرادیان ضمن عمل تشریح عنوان کردند : موش یکی از کوچکترین پستاندارن موجود روی خشکی می باشد و اعضای داخلی بدن تمام پستانداران مشابه یکدیگر می باشند و از لحاظ کارکردهای زیستی وظایف مشابهی را دنبال میکنند.
آقای احمد پور نیز در این جلسه یادآور شد هر آنچه را که امروز مشاهده می کنید در سایز بزرگتر در بدن انسان ها نیز موجود می باشد و امیدوارم این عمل تشریح باعث بالا بردن سطح معمولات شما در رابطه با عملکرد اندام ها و عضوهای داخل حفره شکم و قفسه سینه شده باشد.

عکاس : خانم علی اکبری

طبقه بندی: علمی پژوهشی،  دانشگاه پیام نور، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 خرداد 1391 توسط علیرضا حسنی