تبلیغات
گروه مهندسی پزشکی شیراز - امتحان مجدد اناتومی
به گزارش اخبار پیام نور،لیست عناوین دروسی که در نیمسال دوم ۹۱-۹۰ تمام یا بیش از نیمی از سوالات امتحان آنها خارج از منبع طرح شده بود، اعلام شد. آزمون مجدد این دروس در ۱۶، ۱۹ و ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ در ساعت ۱۰.۳۰ صبح برگزار خواهد شد دانشجویان پیام نور می توانند از تاریخ ۲۰ مرداد تا ۲۵ مرداد با مراجعه به سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir ثبت نام کنند. دانشجویانی می توانند در آزمون مجدد شرکت کنند که در نیمسال دوم در جلسه امتحان آن درس حضور داشته اند.
این دروس جز سقف انتخاب واحد ترم تابستان محسوب نمیشوند
اسامی این دروس عبارتند از روشها و فنون تدریس،روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب در رشته تجمیع گرایش های علوم تربیتی و روانشناسی-مهارت تحصیلی در نظام آموزش از راه دور در رشته مهندسی صنایع - فسیل شناسی بی مهرگان در رشته زمین شناسی و آناتومی آزمایشگاه در رشته مهندسی پزشکی که خارج از منبع یا به عنوان ریزشی مرحله اول اعلام شده اند
طبق قوانین جدید نمره آزمون قبلی دروس خارج از منبع حذف نخواهد شد و شرکت در آزمون مجدد به صورت اختیاری می باشد.

منبع  : اخبار پیام نور
متن اصلی نامه در ادامه مطلب
دروس خارج از منبعطبقه بندی: دانشگاه پیام نور، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 مرداد 1391 توسط علیرضا حسنی