تبلیغات
گروه مهندسی پزشکی شیراز - افتالموسكوپ

افتالموسكوپ‌های مستقیم، وسایل قابل حملی هستند كه تقریبا به اندازه یك مسواك برقی بوده و رایج‌ترین نوع هستند. این نوع از افتالموسكوپ ازیك نور فلاش كوچك و منبع نور همراه با تعداد زیادی لنز چرخشی كه می‌تواند تا 15 برابر بیشتر، بزرگنمایی داشته باشد تشكیل شده است. نور مستقیمی از افتالموسكوپ به درون چشم از طریق قرنیه برای دیدن پشت كره چشم، تابانده می‌شود.

كاربا افتالموسكوپ
تمامی قطعات باید با دقت فراوان توسط  كاربر در مـحـل مـناسب خود قرار گیرند. زائده كنترلی روی دسته را با شیار موجود بر روی سر تراز كنید. دسـتـه را بـر روی سـر قرار داده و آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا كاملا ثابت شود.

انتخاب لنز
برای استفاده از لنزهای محدب، صفحه دیوپتر را در جـهـت پـادسـاعـتـگـرد  و جهت به كار بردن لــنـــزهــای مـقـعــر آن را خــلاف جـهــت ذكــر شــده بچرخانید. معمولا لنزهای محدب با رنگ مشكی و لنزهای مقعر با رنگ قرمز مشخص می‌شوند.

دكمه پاور و كنترل روشنایی
بـرای روشن كردن افتالموسكوپ، دكمه سبز رنگ روی دسته را فشار دهید و جهت رسیدن به حداكثر روشنایی، دكمه كنترل شدت را در جهت ساعتگرد بچرخانید.  

شارژ باتری
بـاتـری را در دسـتـه افتالموسكوپ قرار داده و درپوش آن را قرار دهید. مطمئن شوید كه قطب مثبت در بالا و قطب منفی در پایین دسته در محل مخصوص باتری قرار گرفته است.  سپس دسته را در شارژر گذاشته و سیم آن را به برق وصل كنید. نـشــانـگــر سـبــز رنـگـی روشـن مـی شـود. نـور زرد نـشـان‌دهـنـده در حـال شارژ  بودن دستگاه است. زمـانـی كـه  بـاتـری شـارژ شـود، نـور زرد رنگ نیز خاموش می‌شود.
توجه
‌قـبـل از اولـیـن استفاده، دستگاه را یك شب كامل به شارژ بزنید.
افـتـالـمـوسـكـوپ مـمـكـن اسـت بـیـن هـر بـار استفاده، حتی اگر شارژ باتری هنوز كاملا استفاده نـشده باشد، نیاز به شارژ مجدد داشته باشد. این وضعیت نشان دهنده خراب بودن دستگاه یا باتری نیست و امری كاملا طبیعی است.
برای استفاده طولانی مدت از دستگاه، آن را حداقل 2 بار در روز به طور كامل شارژ كنید. اگر شدت نور افتالموسكوپ كافی نیست، باتری را به طور كامل شارژ كنید.
‌زمان معمولی شارژ 3 ساعت است. اگر شارژ به پایان رسید ولی همچنان نور دستگاه به اندازه كافی نبود، باتری را برداشته و محل آن را با پارچه  نرم تمیز كنید.
اگـر قـرار اسـت افـتالموسكوپ برای زمانی طولانی  مورد استفاده قرار نگیرد، باتری را خارج كرده و آن را در محیطی خشك و خنك نگه داری كنید.
در زمان شارژ شدن، دكمه on/off دستگاه باید در وضعیت خاموش باشد.

تعویض لامپ
بعد از اینكه لامپ خنك شد، سر افتالموسكوپ را از دسـتـه  جـدا كـنـید. برای این كار دسته را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و سر را بـه سـمـت خـارج بـكـشـیـد. لامپ استفاده شده را برداشته و یك لامپ جدید به جای آن قرار دهید. مـجــدد بـه روش تـوضـیـح داده شـده در قـبـل، سـر افتالموسكوپ را بر روی دسته سوار كنید.

فیوز
شارژر را از برق جدا كنید و در پوش نگه دارنده فیوز را بردارید. برای تعویض آن می‌توانید برای مثال از فیوزی با مشخصات v250 و ma63 استفاده كنید.

نظافت 
اگر گرد و غبار بر روی آینه‌های منعكس كننده نشسته است، با یك برس نرم و كوچك آن را تمیز كنیـد. اگـر بـاز هـم آثـار گرد و غبار باقی مانده، از پارچه‌ای نرم و آغشته به الكل استفاده كنید. اگر سطح افتالموسكوپ كثیف است، با پارچه ای نرم آن را پاك كنید. هرگز آینه‌های منعكس كننده را با انگشـت یـا هـر مـاده سخـت دیگـر خراش ندهید. همچنین از مواد شوینده خورنده برای پاك كردن افتالموسكوپ استفاده نكنید.   
افتالموسكوپ باید در محیطی تمیز و خشك نـگـهــداری شــود. جـهــت جلـوگیـری از صـدمـه و آلـودگـی، مـواقـعـی كـه دستگاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، آن را در محافظ مخصوص خود قرار دهـیـد. انتهای دسته باید در تمام مدت تمیز باقی بماند تا در موقع استفاده از شارژر، از شارژ شدن نرمال وسیله اطمینان حاصل كنیم.

خطا ها و رفع آن
در صورت مشكل در عملكرد افتالموسكوپ، به راهنمای زیر توجه فرمایید:

1-عدم وجود نور:
راه حل:
دكـمه را فشار دهید و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.
  تعویض لامپ
‌دلایل احتمالی:
دكمه به خوبی فشار داده نشده یا در جهت درست ،چرخانده نشده است.
 لامپ سوخته است.


2-كم نور بودن لامپ
راه حل:

 شارژ كردن مجدد باتری  یا تعویض آن
    تعویض لامپ‌
‌دلایل احتمالی:
باتری به مقدار كافی شارژ نشده است.
 لامپ سوخته است.


3-نشانگر سبز رنگ روشن است اما شارژر روشن نیست:
راه حل:

 روشن كردن سوئیچ
   تعویض فیوز
‌دلایل احتمالی‌:
 ‌سوئیچ شارژر خاموش است.
    ‌فیوز سوخته است.


4-فیوز سوخته است
راه حل:

 "تعویض فیوز
‌دلایل احتمالی:
 !استفاده از فیوزی با مشخصات نامناسب‌

منابع

[1]DIRECT OPHTHALMOSCOPE USER'S MANUAL: www.amconlabs.com
 [2] www.ehow.com

طبقه بندی: تجهیزات پزشکی، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 مرداد 1391 توسط علیرضا حسنی